Nya inkassoavgifter 2013

Sedan 16 mars 2013 gäller nya inkassoavgifter enligt följande; betalningspåminnelse 60 kr (tidigare 50 kr), inkassokrav 180 kr (tidigare 160 kr) och för upprättande av amorteringsplan 170 kr (tidigare 150 kr).

Därtill har en ny avgift tillkommit som bara rör näringsidkare, nämligen förseningsavgift om 450 kr. Mer om föreningsavgiften kan du läsa här.

Hur vet jag vad inkassobolaget registrerat om mig?

Om du blir föremål för inkassoåtgärder innebär det att inkassobolaget registrerar vissa saker om dig i sitt affärssystem. Det kan röra sig om personuppgifter, skuld, tidigare skulder, kronofgodeuppgifter mm. Normalt tas uppgifterna om dig bort efter att dina ärenden hos inkassobolaget är avslutade.

Du har rätt enligt lag att en gång om året, skriftligen och kostnadsfritt, begära ut ett utdrag från inkassobolaget om de uppgifter de har registrerat om dig. Ett så kallat PuL-utdrag, vilket stadgas i 26 § Personuppgiftslagen (1998:204).

Hur du går tillväga för att begära ut ett utdrag kan du läsa om här. Du kan också finna mer information eller få rådgivning från Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för inkassobolagen i Sverige.

Måste jag betala inkassoavgift?

Inkassoavgift är en lagstadgad avgift som som fordringsägaren eller ombudet, t. ex inkassobolag, får lov att debitera för sitt arbete med att skicka inkassokravet. Inkassoavgiften är 160 kr*.

Du är skyldig att betala avgiften om inkassokravet har skickats ut samma dag eller tidigare än dagen då din betalning bokfördes hos mottagaren.

*Avgiften kommer troligtvis att höjas till 180 kr från den 1 mars 2013. Uppdatering: Nya avgifter gäller sedan 16 mars 2013. De nya avgifterna hittar du här: http://inkassoregler.se/2013/12/29/nya-inkassoavgifter-2013/

Brev om ansökan om betalningsföreläggande

Om du har fått ett brev som heter ansökan om betalningsföreläggande innebär det att någon anser att du är skyldig pengar och nu vill ha betalt. Normalt har du fått påminnelse eller inkassokrav innan. Ansökan om betalningsföreläggande kan leda till att utslag meddelas mot dig, alltså att skulden fastställs. Det är när utslag meddelas som du riskerar att få en betalningsanmärkning (juridiska personer får en anmärkning redan vid ansökan).

Du kan förhindra att utslag meddelas mot dig genom att inom 10 dagar från det att du skriver under delgivningskvittot som bifogas ansökan om betalningsföreläggande genom att t. ex:

  • betala hela skulden inkl ränta och avgifter så att sökande återkallar ansökan,
  • försöka göra upp med sökande om avbetalningsplan så att de återkallar ansökan,
  • bestrida ansökan.

Vänta inte till sista sekunden eftersom det kan ta ett par dagar för sökande att t. ex hinna återkalla ansökan!

Om du bestrider ansökan ska du göra det genom att skriva till Kronofogden. (Du kan läsa mer om att bestrida här). Bestrider du kan Kronofogden inte meddela utslag. I stället får sökande välja att gå vidare till domstol för avgörande alternativt så skrivs ansökan av.

Ger inkassokrav en betalningsanmärkning?

Du har fått ett inkassokrav och undrar nu om du har fått en betalningsanmärkning? Svaret är nej. Ett inkassokrav medför ingen betalningsanmärkning. En vanlig åtgärd efter inkassokrav, om man ej betalat kravet eller bestridit, brukar vara ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. I det fallen får man en så kallad betalningsanmärkning om ett utslag fastställs.